Neurotieteen tohtoriohjelma

Aivot ja mieli (Brain & Mind) on neurotieteen tohtoriohjelma, johon kuuluu tutkimusryhmiä ja tohtorikoulutettavia Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Tohtoriohjelmaan kuuluvissa ryhmissä tutkitaan neuronaalisia ilmiöitä molekyylitasolta solu-, systeemi- ja käyttäytymistasolle.

Tohtoriohjelman tavoitteina on monipuolistaa ja yhtenäistää tieteidenvälistä perus- ja jatkokoulutusta neurotieteiden alalla, tehostaa tohtorintutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta ja lisätä sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä tutkimusryhmien välillä.

Tohtoriohjelma antaa opetusta mm. seuraavilla neurotieteiden alueilla: solu- ja molekyylitason neurotiede, transporttifysiologia, solujen ja soluverkostojen sähköfysiologia, kehitysneurobiologia, systeemitason neurobiologia, ihmisaivojen kuvantaminen, neuropsykologia, neuropatologia ja degeneratiiviset taudit. Tohtoriohjelma järjestää seminaareja, luentosarjoja, menetelmäkursseja ja kansainvälisiä symposioita, joihin kaikki neurotieteistä kiinnostuneet ovat tervetulleita, ellei tila rajoita osallistujamäärää. Opetuskielenä on pääsääntöisesti englanti. Tarkemmat tiedot kursseista löytyvät tohtoriohjelman kotisivulta www.brain-mind.fi/courses.

Brain & Mind -tohtorisohjelmaan kuuluu FM / LL / DI tai PsM tutkinnon suorittaneita tohtorikoulutettavia Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Koulutusohjelmaan valittujen tohtorikoulutettavien tavoitteena on saavuttaa tohtorintutkinto neljässä vuodessa.

Yhteystiedot:

Johtaja: Iiris Hovatta
Koordinaattori: Katri Wegelius, puh. 02941 59859
Sähköposti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.brain-mind.fi

Doctoral Program Brain & Mind
Biotieteiden laitos
PL 65 (Viikinkaari 1)
00014 Helsingin yliopisto

 


 

Yleisötilaisuuksia, näyttelyitä ja kouluvierailuja

Aivot ja mieli (Brain & Mind) -tohtoriohjelma järjestää yhteistyössä yliopistojen, Suomen Aivotutkimusseura ry:n, Suomen AivosäätiönSuomen Aivot ry:n kanssa yleisötilaisuuksia ja näyttelyitä vuosittain, erityisesti kansainvälisen aivoviikon aikana maaliskuussa. 

Lisäksi B&M tohtorikoulutettavat vierailevat kouluissa ja lukioissa kertomassa aivotutkimuksesta. 

Lue lisää...

 

 

 

miten löytää hyvä lääkäri omalla alueella http://apteekkifi.com/ new yorkin osavaltion mental health law